Verzekeraar-wisselen

Ik wil van verzekeraar wisselen. Kan dat zomaar?

Een autoverzekering is een contract dat is aangegaan voor een bepaalde periode. Het betreft meestal een jaarcontract. U kunt de verzekering, met inachtneming van een opzegtermijn, per de contractsvervaldatum beëindigen. De opzegtermijn bedraagt meestal twee maanden en is in de polisvoorwaarden terug te vinden. De contractsvervaldatum staat op uw polisblad vermeld. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij voorkeur aangetekend.

Wanneer de verzekeraar een premiestijging doorvoert of de voorwaarden in uw nadeel verandert, dan kunt u de verzekering zonder opzegtermijn beëindigen. In dat geval is het noodzakelijk op korte termijn te reageren. Zeg de verzekering nooit op voordat u een nieuwe verzekering afgesloten heeft.

Bij verkoop van de auto kunt u de verzekering tussentijds stopzetten. In dat geval dient u de verzekeraar (een kopie van) het vrijwaringsbewijs te overleggen. Veel verzekeraars zullen de reeds door u voldane premie over de resterende periode terugbetalen (sommigen onder inhouding van administratiekosten) en de polis beëindigen. Er zijn ook maatschappijen die de reeds voldane premie reserveren en in mindering brengen op de premie voor uw volgende auto.

Autoverzekering vergelijken
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes