Verzekeringsnieuws

Steeds groter tekort aan wijkverpleegkundigen

/ gepost op

Volgens een nieuw onderzoek zijn er in 2019 tussen de 10.000 en 13.500 wijkverpleegkundigen nodig met een diploma hbo-V. Er zijn momenteel slechts 8.800 medewerkers die hieraan voldoen.

ActiZ: ‘Kabinet heeft geen visie op huishoudelijke hulp’

/ gepost op

ActiZ, de organisatie voor zorgondernemers, heeft naar aanleiding van het vrijwel onafwendbare faillissement van TSN Thuiszorg stevige kritiek geuit op het beleid van het kabinet.

Netwerken bundelen krachten voor zorginnovatie

/ gepost op

Innovaties in de zorg stimuleren en zo de hele zorgsector beter maken, dat is het uitgangspunt van de Stichting Zorginnovatie Nederland. Op hun website zijn talloze voorbeelden van innovaties te vinden.

Zorgverzekeraars willen dat belemmeringen in geboortezorg verdwijnen

/ gepost op

Omdat Zorgverzekeraars Nederland graag ziet dat de geboortezorg integraal bekostigd en georganiseerd wordt, heeft de organisatie en brief gestuurd naar de Tweede Kamer met oplossingen om de huidige belemmeringen weg te nemen.

20 miljoen extra om wachttijd noodopvang weg te werken

/ gepost op

Patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nog niet thuis kunnen revalideren, kunnen terecht in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Er komt nu 20 miljoen extra beschikbaar om de wachttijd hiervoor weg te werken.

NZa gaat privacybeleid zorgverzekeraars controleren

/ gepost op

Ondanks dat verzekerden een privacyverklaring kunnen sturen naar hun zorgverzekeraar, komen er bij de NZa nog steeds meldingen binnen van privacyschending in de ggz. Daarom komt er nu een onderzoek naar naleving van de regels.

‘Ggz-patiënten moeten meer zeggenschap krijgen’

/ gepost op

Volgens samenwerkende partijen in de ggz zouden patiënten meer zeggenschap en betere informatie moeten krijgen over de behandeling die zij ondergaan. De resultaten daarvan en eventuele alternatieven moeten beter gecommuniceerd worden.

Zorgverzekering raadsel voor jongeren

/ gepost op

Uit onderzoek onder 524 jongeren blijkt dat velen van hen niet weten hoe de zorgverzekering eigenlijk werkt.

POH-GGZ krijgt geen extra geld van de minister

/ gepost op

Praktijkondersteuners ggz doen veel nuttig werk in huisartsenpraktijken. Toch wil minister Schippers geen extra geld vrijmaken voor de verwachte groei van de POH-GGZ.

Meer kwaliteit betekent meer geld voor ziekenhuis

/ gepost op

Misschien is dit wel de manier waarop de zorgverzekeraars in de toekomst contracten afsluiten met ziekenhuizen: als er betere zorg wordt geleverd, krijgen zij meer uitbetaald. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en CZ zorgverzekeringen hebben de primeur.

Gepaste zorg voor kinderen is het doel

/ gepost op

In plaats van de nadruk te leggen op welke problemen een kind heeft, kunnen we beter focussen op wat het kind wel kan. Dat is het uitgangspunt voor het Plan van Aanpak Gepaste Zorg.

Psychiatrievereniging uit zorgen omtrent Jeugdwet

/ gepost op

De uitvoering van de Jeugdwet verschilt sterk per gemeente, zo signaleert de NVvP. Daarom heeft de psychiatrievereniging een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Fysiotherapie is aandachtspunt voor NZa

/ gepost op

Facturen van fysiotherapiepraktijken kloppen niet altijd. De NZa gaat om die reden langs bij praktijken om gesprekken aan te gaan en om de administratie te controleren.

“Contractbesprekingen hebben bijzondere dynamiek”

/ gepost op

Ky-ung Ypma, Product owner Zorg bij hoyhoy.nl, brengt de nuance aan in het debat over contractbesprekingen in de zorg: “Die hebben een heel bijzondere dynamiek.”

Kwaliteitsindicatoren 2015 specialistische zorg vastgesteld

/ gepost op

Hoe het is gesteld met de kwaliteit van zorg, dat blijkt uit de kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen verplicht moeten opsturen naar het Zorginstituut.

Ook ouderen kunnen ADHD hebben

/ gepost op

Naast kinderen en jongere volwassenen kunnen ook ouderen ADHD hebben. De manier waarop zich dit uit is op alle leeftijden hetzelfde.

Verplicht in 2016: zorgvraagzwaarte-indicator in ggz

/ gepost op

Met ingang van de zorgverzekering 2016 moeten ggz-instellingen bij het declareren van hun kosten de zorgvraagzwaarte aangeven per patiënt. De privacy van patiënten wordt hierbij gewaarborgd.

ZorgAccent is wederom Koploper in de Zorg

/ gepost op

Het doel van de zorgverzekering 2016 is de kosten laag houden en de kwaliteit van zorg hoog. Zorgorganisatie ZorgAccent uit Almelo doet dit zo goed, dat ze door Actiz en PricewaterhouseCoopers uitgeroepen is tot Koploper in de Zorg.

Goede bereikbaarheid verzekeraars via telefoon en mail

/ gepost op

Via mystery calls en mystery e-mails heeft onderzoeksbureau Ipsos de bereikbaarheid van verzekeraars getest. Deze kwamen zeer goed uit de test.

Ouderbijdrage jeugdhulp afgeschaft

/ gepost op

Staatssecretaris heeft voor de zorgverzekering 2016 de ouderbijdrage afgeschaft voor jeugdhulp. Het werd namelijk teveel als een drempel gezien door ouders.