Sign In

Sign Up

Lost Password

HoyHoy

Klachten over Zorgverzekeringswet worden te langzaam afgehandeld

Klachten over Zorgverzekeringswet worden te langzaam afgehandeld Staatssecretaris Van Rijn vindt dat de klachtenprocedure van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) sneller moet verlopen. Daarom heeft hij in het debat pgb-Zvw van 9 februari de toezegging gedaan dat er een versnelde procedure komt, zo meldt Per Saldo. Datum ingediende klacht Volgens Per Saldo duurt het in sommige gevallen meer dan 9 maanden voordat de SKGZ een bindend advies doet. De SKGZ...[Read More]

Duitse automerken worden het vaakst gestolen

Duitse automerken worden het vaakst gestolen Uit de diefstalcijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) over 2015 blijkt dat vooral de Duitse automerken Volkswagen, Audi en BMW populair zijn bij autodieven. Als er gekeken wordt naar alle automerken, dan is de grootste stijging qua autodiefstal te zien bij Renault, Peugeot en Audi. Hoogste diefstalrisico per autotype Qua absolute aantallen steken de Volkswagen Golf (1510 diefstallen) en Volkswagen Polo (935 diefst...[Read More]

‘25% vindt eigen bijdrage te hoog en weigert zorg’

‘25% vindt eigen bijdrage te hoog en weigert zorg’ Een kwart van de zorgvragers ziet af van zorg of maakt er minder gebruik van doordat zij de eigen bijdrage die ze moeten betalen te hoog vinden. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in). Bovendien informeren gemeenten hun burgers slecht over de eigen bijdrage en laten zij mogelijkheden tot compensatie onbenut. Volledig onthand Directeur Illya Soffer van Ieder(in) schrikt van de uitkomsten: “Veel mensen ku...[Read More]

8 Tips voor inbraakpreventie

8 Tips voor inbraakpreventie Op basis van cijfers van de politie over 2014/2015 concludeerde RTL Nieuws dat er gemiddeld per dag 175 keer ingebroken wordt. Dat is een daling van 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat elke gemeenten met een daling te maken kreeg. Omdat u graag voorbereid wilt zijn en liever niet uw verzekering wilt aanspreken, geven we u 8 tips mee voor inbraakpreventie. Ga inbraak tegen op deze manieren: Maak een speciaal ges...[Read More]

Zorgaanbieders krijgen hulp bij verminderen administratieve lasten

Zorgaanbieders krijgen hulp bij verminderen administratieve lasten Speciaal voor zorgaanbieders is er nu de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’, waarmee zij hun administratieve lasten kunnen verminderen. Staatssecretaris Van Rijn heeft de eerste toolkit uitgedeeld aan medewerkers van zorginstelling Park Boswijk. Hiermee kunnen medewerkers snel inzichtelijk maken welke formulieren en regels wel en niet nuttig zijn. Schrap onnodige ballast Van Rijn: “Als ik mense...[Read More]

Denk aan de verzekeringen als u uw huis online verhuurt

Denk aan de verzekeringen als u uw huis online verhuurt Sites als Airbnb en Wimdu zijn vast al lang geen onbekenden meer voor u. Misschien heeft u zelf al eens uw woning verhuurd via deze of soortgelijke verhuursites. Dan weet u ook hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. U wilt immers niet met een schadepost blijven zitten als er per ongeluk of expres iets stuk gaat… Zie de polisvoorwaarden Verzekeraars als Aegon, Centraal Beheer, ASR en Nationale-Nederlanden hebben...[Read More]

Onderzoekers krijgen 4 miljoen subsidie van KWF

Onderzoekers krijgen 4 miljoen subsidie van KWF Onderzoekers Sanne Schagen van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en Ruud Delwel van het Erasmus MC krijgen van KWF Kankerbestrijding elke 2 miljoen euro subsidie om te besteden aan hun onderzoek. Zij hebben de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs gewonnen. Ziektegenen en cognitieve problemen Moleculair bioloog  Ruud Delwel  wil met het geld jonge, veelbelovende onderzoekers aantrekken om samen de mechanismen te ontrafelen van ...[Read More]

Via app autoschade melden

Via app autoschade melden De gemeenschappelijke verzekeraars hebben een app laten ontwikkelen om het melden van een autoschade makkelijker te maken. De vragen die gesteld worden, zijn gelijk voor alle partijen die bij een aanrijding betrokken zijn. Verzekerden die via www.mobielschademelden.nl een melding doen, hoeven geen Europees schadeaangifteformulier meer in te vullen. De app is al meer dan 50.000 gedownload en per maand worden er gemiddeld 600 meldingen gedaan. Zowel au...[Read More]

Pgb-regels zorgverzekeraars nog onduidelijk

Pgb-regels zorgverzekeraars nog onduidelijk De regels waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden bij het persoonsgebonden budget (pgb) zijn onderwerp van discussie tussen regeringspartijen VVD en PvdA. Afgelopen week werd het debat hierover afgebroken om op een later moment voortgezet te worden. Waarborgen opnemen in de wet Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, zijn van mening er extra waarborgen opgenomen moeten worden in de Zorgverzekeringswet. Zij v...[Read More]

‘Diagnoses staan behandeling in de weg’

‘Diagnoses staan behandeling in de weg’ Longarts Peter Sterk van het Amsterdams Medisch Centrum zegt in een interview met BNR dat artsen moeten stoppen met het stellen van diagnoses. Hij vindt dat de exacte benaming van een ziekte een goede behandeling ervan in de weg staat. Etiket Een naam geven aan klachten helpt niet, zo betoogt Sterk. Of je bij een patiënt nu de diagnose astma of COPD stelt, het gaat uiteindelijk om de kenmerken van de klachten. Sterk vindt dat een ontste...[Read More]

Verzekeraars willen privacy van Big Data goed regelen

Verzekeraars willen privacy van Big Data goed regelen Tijdens het congres ‘Big Data in de financiële sector’ zei Leo de Boer, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, dat Big Data krachtige gereedschappen zijn, ook voor verzekeraars. “En net als bij powertools, moet je bij Big Data-toepassingen wel voorzorgsmaatregelen nemen voor gebruik.” Vooral het omgaan met de privacy van verzekerden moet goed geregeld worden, zo vindt hij. Angst voor onverzekerbaarheid niet nodig Dat...[Read More]

Verzekeringskaarten al duizenden keren geraadpleegd

Verzekeringskaarten al duizenden keren geraadpleegd Al 43 verzekeringsproducten van 12 verzekeraars zijn inmiddels nog eenvoudiger te vergelijken doordat de informatie hierover op een Verzekeringskaart wordt gecommuniceerd. Sinds begin 2016 werken verzekeraars hieraan, zodat consumenten direct kunnen zien wat er wel en niet gedekt wordt door de verzekering. De eerste tientallen Verzekeringskaarten zijn bij elkaar al 2.000 keer geraadpleegd, aldus het Verbond van Verzekeraars....[Read More]

Steeds meer maatregelen om roken tegen te gaan

Steeds meer maatregelen om roken tegen te gaan Omdat zowel roken als meeroken schadelijk is voor de gezondheid, voert de overheid al jaren een ontmoedigingsbeleid. Het doel is om meer mensen te laten stoppen met roken, te voorkomen dat jongeren starten met raken en het beschermen van meerokers tegen tabaksrook. Staatssecretaris Van Rijn is daarom blij dat de invoering van de Europese tabaksproductenrichtlijn door de Tweede Kamer is geaccordeerd. De maatregelen op een rij Er k...[Read More]

Minder verkeersovertredingen geconstateerd in 2015

Minder verkeersovertredingen geconstateerd in 2015 Een autoverzekering kost geld, maar boetes ook. De politie heeft het afgelopen jaar 7.968.912 verkeersovertredingen geconstateerd. Dat is te lezen in het jaaroverzicht over 2015. Verkeersdeelnemers werden beboet voor onder meer te hard rijden, fout parkeren, door rood licht rijden, het niet dragen van een helm of gordel, handheld bellen en het fietsen zonder fietsverlichting. In 2014 werden er nog 8.306.094 verkeersboetes uit...[Read More]

130 km/u op meer snelwegen

130 km/u op meer snelwegen Vanaf vrijdag 5 februari zijn er 19 nieuwe stukken snelweg waar automobilisten 130 kilometer per uur mogen rijden. De nieuwe trajecten waar de maximumsnelheid verhoogd is zijn onder andere de A1, A27, A28, en A58. In mei komt daar nog het stuk van de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen bij, maar dit geldt alleen voor de avond en nacht. Op de A12 tussen Duiven en de Duitse grens mag dan permanent 130 kilometer per uur worden gereden. Eenduidiger Minis...[Read More]

Onderzoek naar antibioticaresistentie: 16 miljoen extra

Onderzoek naar antibioticaresistentie: 16 miljoen extra Bij de opening van het Netherlands Centre for One Health (NCOH) kondigde minister Schippers aan dat er de komende zes jaar 16 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor een breed onderzoek naar antibioticaresistentie. Eerder had ze al een bijdrage van 9 miljoen euro toegezegd. Prioriteit Tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in het eerste halfjaar van 2016 is het vinden van een oplossing voor antibioticaresistenti...[Read More]

Aantal autodiefstallen gedaald met 5,8%

Aantal autodiefstallen gedaald met 5,8% Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) heeft de diefstalcijfers over 2015 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er 5,8% minder personenauto’s zijn gestolen dan in 2014. Wanneer er gekeken wordt naar het totale aantal diefstallen van alle voertuigen, dan komt de daling uit op 4,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Mooie mijlpaal AVc-directeur Titus Visser noemt het een mooie mijlpaal dat het aantal gestolen voertuigen voor het eerst in ...[Read More]

Rijvaardigheidstraining voor 1.000 Brabantse jongeren

Rijvaardigheidstraining voor 1.000 Brabantse jongeren Het voorkomen van persoonlijke en materiële schade staat hoog in het vaandel bij de provincie Brabant, de GebiedsGerichte Aanpak Verkeer en Vervoer regio’s, ZLM Verzekeringen en het Verbond van Verzekeraars. Daarom bieden zij het komende jaar aan ongeveer 1.000 jongeren in de provincie de eendaagse rijvaardigheidstraining Trials aan. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe Safety Deal. Risicogroep Uit de Risicomonitor Verke...[Read More]

NZa: ‘Aanwijzingen dat zorgverzekeraars verzekerden selecteren’

NZa: ‘Aanwijzingen dat zorgverzekeraars verzekerden selecteren’ In het rapport ‘Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt’ constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat sommige zorgverzekeraars polissen aanbieden die naar doelbewuste selectie van verzekerden neigen. Ze zijn niet tegen de wet, maar gaan wel tegen de geest van de wet in. Overigens kunnen de verzekeraars ook verlies lijden op deze polissen, dus het gaat ni...[Read More]

Zorgverzekeraars willen goede pgb-zorg in basispakket

Zorgverzekeraars willen goede pgb-zorg in basispakket Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat zij graag een goede pgb-regeling wil hebben in de zorgverzekering. Volgens de zorgverzekeraars moeten pgb-houders altijd kunnen rekenen op passende wijkverpleegkundige zorg. Twee jaar gewerkt aan regeling Sinds 2015 is wijkverpleging onderdeel van het basispakket. De afgelopen twee jaar hebben de zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS en Per Saldo gewerkt aan een regelin...[Read More]

CZ: ‘Betere wondzorg bespaart 300 miljoen aan kosten’

CZ: ‘Betere wondzorg bespaart 300 miljoen aan kosten’ Zorgverzekeraar CZ wil de wondzorg in Nederland verbeteren en zo per patiënt tot € 900 besparen aan onnodige kosten. In totaal kan de besparing per jaar oplopen tot wel 300 miljoen. Pilot met wondzorgmonitor In het jaarrapport ‘Het resultaat telt’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt geconcludeerd dat de onderlinge communicatie tussen de verschillende betrokken (para)medische specialisaties gering is. Daard...[Read More]

Minister wil machtspositie farmaceuten indammen

Minister wil machtspositie farmaceuten indammen In een Kamerbrief heeft minister Schippers de Tweede Kamer geïnformeerd over haar plannen om de macht van de farmaceutische bedrijven te beteugelen. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het voorstel van de minister om patiënten sneller toegang te bieden tot nieuwe geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen. Extreem hoge prijzen Volgens de minister moet de machtspositie van de farmaceutische industrie bespreekbaar worden ...[Read More]

‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket

‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket In 2014 publiceerde het Zorginstituut een rapport waarin de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor patiënten die vallen in de DSM-5-categorie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ buiten het basispakket werd geplaatst. Inmiddels is men daarvan teruggekomen. In het rapport ‘Herzien advies DSM-5 onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ geeft het Zorginstituut aan dat deze vorm van ggz toch onderdeel moet blijven van...[Read More]

Specifiek onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners

Specifiek onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners Minister Schippers heeft aangekondigd dat er specifiek onderzoek zal worden gedaan naar depressiviteit voor twee doelgroepen: tieners en jonge vrouwen. Daarnaast moet worden onderzocht hoe depressies al in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden en daardoor beter te behandelen zijn. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een publiekscampagne over het herkennen van de signalen van depressiviteit. Personal...[Read More]

Minder buzz rond verzekeraars

Minder buzz rond verzekeraars De buzz rond zorgverzekeraars gedurende de overstapperiode is na jaren van groei sterk gedaald. Van de merken worden VGZ, Menzis en Univé online het meest besproken. Het sentiment rond alle labels blijft overwegend positief. Hete hangijzers blijven de bekendmakingen van de premies en issues die spelen rond individuele merken die vooral op Twitter en fora worden besproken. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse (social) media-monitoring onderzoek v...[Read More]

Zorginstituut adviseert borstkankermedicijn niet in basispakket

Zorginstituut adviseert borstkankermedicijn niet in basispakket Volgens het Zorginstituut moet het borstkankermedicijn pertuzumab niet worden gehandhaafd in het basispakket tegen de huidige prijs. Als er via onderhandelingen een prijsdaling kan worden gerealiseerd, stijgt de kosteneffectiviteit en kan het middel wel in het basispakket blijven. Het advies van het Zorginstituut aan minister Schippers is dan ook om te gaan onderhandelen over de prijs. Effectieve behandeling Bij ...[Read More]

Wat betekenen de weercodes van het knmi precies

Wat betekenen de weercodes van het knmi precies U kent het wel: zodra er weer aankomt dat gevaarlijk kan zijn als u de weg op gaat, geeft het KNMI een weerwaarschuwing af. Dat doen ze aan de hand van verschillende kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Wij leggen graag uit wat deze weercodes betekenen en hoe u schade kunt voorkomen bij de bijbehorende weertypen. Code groen en geel Uiteraard betekent weercode groen dat er niets aan de hand is. U kunt dus veilig op weg. Bij w...[Read More]

Depressie voor ruim 1 miljoen nederlanders

Depressie voor ruim 1 miljoen nederlanders Maar liefst 8% van de Nederlanders gaf in 2014 aan in een depressie te zitten of daar het afgelopen jaar last van te hebben gehad. Dat zijn ruim 1 miljoen mensen van 12 jaar of ouder. In de cijfers van het CBS is te zien dat vrouwen vaker een depressie hebben dan mannen: respectievelijk 9% om 6%. Vaakst tussen de 40 en 50 jaar Mensen van middelbare leeftijd lijken het vaakst last te hebben van een depressie. Van de mensen tussen de 4...[Read More]

Ziekenhuizen spelen soms vals met aantal operaties

Ziekenhuizen spelen soms vals met aantal operaties De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de jaarlijkse rapportage ‘Het resultaat telt 2014‘ uitgebracht. Hierin staat beschreven hoe het met de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Nederland gesteld is. Over het algemeen is het beeld zeer positief, maar er komen ook misstanden aan bod. Bijvoorbeeld dat sommige ziekenhuizen meer operaties melden dan zij daadwerkelijk uitvoeren. Longresecties Het gaat daarbij ...[Read More]

Ggd appstore zet in op betrouwbare gezondheidsapps

Ggd appstore zet in op betrouwbare gezondheidsapps Onlangs lanceerden alle 25 GGD’en en GHOR Nederland de GGD AppStore. Hierin zijn allerlei gezondheidsapps te vinden die gekeurd zijn en voorzien van een vignet. De zorgprofessionals willen zo enige duidelijkheid aanbrengen in de wildgroei van het aantal apps dat beweert je gezondheid te bevorderen. Apps worden getoetst Over de hele wereld zijn er vandaag de dag wel 100.000 apps die gezondheidbevorderend beweren te zijn....[Read More]