Inkomensafhankelijke zorgpremie omhoog

/ gepost op


Midden- en hoge inkomens gaan meer premie voor de zorgverzekering 2012 betalen, doordat de inkomensafhankelijke premie omhoog gaat. Dat blijkt uit kabinetsplannen waar De Telegraaf de hand op heeft weten te leggen.

ZorgDe zorgpremie bestaat uit een inkomensafhankelijk gedeelte en de nominale premie zoals iedere Nederlander die kent van de verzekeraar. In 2011 was de inkomensafhankelijke premie 7,75 procent van het inkomen met een inkomensgrens van 33.427 euro.

Verlaging tot 7,1 procent

Het percentage wordt nu door het kabinet verlaagd tot 7,1 procent, maar de inkomensgrens wordt wel verhoogd naar 50.056 euro.

Hoe werkt het?

De inkomensafhankelijke premie wordt betaald door uw werkgever. Door de aanpassing van het kabinet moet de werkgever maximaal 1.000 euro meer gaan betalen. U voelt deze 1.000 euro dus niet direct in uw portemonnee, maar veel werkgevers vergoeden de inkomensafhankelijke premie. En daar moet u wel inkomstenbelasting over betalen. Dit kan door de plannen van het kabinet oplopen tot enkele honderden euro’s.

Premie

De premies van de zorgverzekeraars zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk komt de eerste verzekeraar rond 30 september met de eerste basispremie. Op Prinsjesdag wordt bekend wat er precies in het basisverzekering zal zitten. Maar waarschijnlijk zal de vergoeding voor fysiotherapie nog minder worden.

Tip

Schrijf u nu in voor de Zorg Alert dan houden wij u automatisch op de hoogte van alle wijzigingen van de zorgverzekering 2012.

Meld u aan voor de Zorg Alert

 

Bron: De Telegraaf

Goed artikel?

Deel dit bericht

18 reacties op “Inkomensafhankelijke zorgpremie omhoog

BELANGRIJK:
Mijns inziens heeft u m.b.t. de (verhoging) van de inkomensafhankelijke zorgpremie
foutieve informatie op uw site staan. Dit geeft grote verwarring en onrust.

De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt namelijk betaald/vergoed door de werkGEVER c.q. uitkerende instantie en de werkNEMER betaald hierover uiteindelijk ALLEEN belasting !

Dus uw rekensom is niet juist.
Graag uw reactie en zo nodig aanpassing van de site.

Met vriendelijke groet
F. Scheepers

Reageer

flauwekul verhaal.
Als gepensioneerde ga ik er NETTO 100 euro per maand op achteruit.
Los van de verhoging van het eigen risico, de normale premie en de pakweg 20% die ik van mijn pensioen moet inleveren. Allemaal dankzij links, de nullen die denken dat je nietsnutten moet subsidieren en mensen met een klein eigen pensioentje met honderden euro per MAAND kan korten.
Ik word gallisch van de linkse onderklasse die klaagt dat ze er 6 euro per maand op achteruit gaan.

Reageer

mag ik Ben er op wijzen dat we een VVD/CDA/ PVV gedoog cabinet hebben,niks links, en jij weet al helemaal niet hoeveel €6,00 is, laten we beginnen met de AOWers ook pensioenpremie te laten betalen, óóó, nu kom ik aan jou portemonai is het niet!!!!!!’jij hebt pensioen dat is bij ons dus afgelopen,een en ander is opgeteerd door de vorige en huidige 65 plussers, die altijd klagen, maar ze zitten wel in Benidorm of god weet waar.

Reageer

Beste Carlo, het is natuurlijk niet zo dat je premie over je pensioen moet gaan betalen. Het zou wel pensioenbelasting kunnen zijn. Maar let wel
zij die nu 65 jaar zijn hebben 40 jaar premie betaald. Niet voor henzelf maar voor anderen. Dus vind ik dat zij er ook van mogen genieten. Iemand met alleen AOW “wat geen vetpot”is kan nog van sommige extra uitkeringen gebruik maken iemand me een leuk pensioen kan dat niet. Dus nivalering.
Het probleem zijn de pensioenfondsen gokken met ons geld en foute beslissingen moeten door ons, als premie betalers, vergoed worden. Ik ben het helemaal met je eens dat als er voor pensioen betaald wordt ook uit betaald moet worden. Maar daar denken de banken anders over.Trouwens de pensiooenfondsen kunnen nu makkelijk 40 jaar vooruit, dat geld is nu al aanwezig. Dus niet wijzen naar anderen voor jou is er ook een pensioen als je zover bent geniet er dan van

Reageer
Redactie Hoyhoy.nl

Geachte heer/mevrouw Scheepers,

Heel erg bedankt voor de toevoeging. Wij hebben het artikel inmiddels aangepast.

Hartelijke groet,

Redactie Hoyhoy.nl

Reageer

U meld dat de inkomensafhankelijke premie 7,1 % wordt voor 2012, maar wat wordt de premie voor gepensioneerden, die nu in 2011 5,75 % betalen over het penssioen en over de Aow 7,75%

Reageer

kan wel zijn dat er af en toe een klein foutje in een berekening staat,maar het staat vast dat er volgend jaar en de jaren daarna flinke verhogingen van de zorgpremie en eigen bijdragen zullen plaatsvinden.het rijst zo langzamerhand de pan uit. Misschien wordt het tijd voor een ander systeem zodat de verzekeringen er niet zo rijk meer van worden.(die gaan niet failliet)

Reageer

Er staat een fout.

De werknemer betaalt namelijk géén inkomensafhankelijke bijdrage over de vergoeding van de werkgever (artikel 43 Zvw). Hij betaalt alleen belasting over zijn bruto loon.

Als de werkgever dus vergoed, heeft de werknemer geen nadeel.

Reageer

Het bruto loon wat iemand verdiend is niet het loon waarover belasting wordt geheven. Het bruto loon wordt namelijk eerst verminderd met bijvoorbeeld de ingehouden pensioenpremie en andere sociale verzekeringspremies, zoals de WW premie en de WAO premie die we in het verleden betaalden (op dit moment dus even niet). De ingehouden inkomensafhankelijke zorgpremie vormt daarop een uitzondering en wordt niet van het bruto loon afgetrokken. Echter doordat de werkgever de ingehouden niet aftrekbare inkomensafhankelijke zorgpremie vergoedt c.q. compenseert vormt die vergoeding c.q. compensatie een verhoging van het loon waarover belasting wordt geheven. Des te meer premie je moet betalen, des te meer premie de werkgever moet vergoeden en des te hoger dus je loon wordt waarover belasting wordt geheven. Bij een inkomen van bijvoorbeeld 50.000 per jaar is dat circa 40,00 per maand meer belasting, dus minder netto loon.

Reageer

Het maximale inkomen waarover de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt berekend zal per 2012 worden verhoogd van € 33.427,– naar € 50.056,–. Tegelijkertijd zal het percentage van die inkomensafhankelijke zorgpremie worden verlaagd van 7.75% naar 7.10%. Deze premie wordt doorgaans door de werkgever vergoed en bij het bruto-inkomen van de werknemer opgeteld. Per saldo betaalt de werknemer zélf dus de meerdere belasting over het met de zorgpremie verhoogde deel van zijn inkomen.

Voor gepensioneerden ligt dit anders. Zij betalen de zogenoemde verlaagde inkomensafhankelijke zorgpremie van 5,65% zélf, tot nu toe berekend over maximaal € 33.427,–.

Vanaf 2012 echter gaan zij over het deel van hun pensioen dat ligt boven € 33.427,– tot maximaal € 50.056,– ook zorgpremie betalen. Tegelijkertijd wordt deze premie zélf van 5.65% naar 5% verlaagd.

Ik begrijp het nu zo dat gepensioneerden vanaf 2012, dit afhankelijk van de hoogte van hun inkomen boven € 33.427,– tot € 50.056,– per saldo maximaal € 51,18 per maand méér aan inkomensafhankelijke zorgpremie moeten betalen. Dat is dus een forse verhoging.

Klopt mijn redenering of zit ik er naast?

Reageer

Uitgaande van deze cijfers lijkt de redenering van Bernard correct. Vooral voor gepensioneerden deze lastenverzwaring onrechtvaardig. Gepensioneerden hebben sowieso al zorgen omtrent het op peil houden van hun pensioen door het in veel gevallen uitblijven van inflatiecorrectie op hun pensioen. Waar werkgevers de werknemers financieel (gedeeltelijk) kunnen compenseren in deze lastenverlichting, geldt dit niet voor gepensioneerden. Hierdoor zullen een aantal gepensioneerden onevenredig worden belast. Daarbij komt dat gepensioneerden toch al een flinke teruggang in hun inkomen hebben ondergaan vanwege het veel lagere inkomen na pensionering. Het mogelijke achterliggende gedachte dat inkomens tot rond 50.00 euro wel wat kunnen hebben is irrelevant en nijgt naar nivellering. Het is een forse koopkrachtverlaging (en voor veel werkgevers een lastenverzwaring) voor een grote groep middeninkomens, zowel werkenden als gepensioneerden. Deze maatregel verdient naar mijn mening het predikaat van hakken met de botte bijl.

Reageer

Correctie: moet natuurlijk 50.000 euro zijn!

Reageer

R.R.

Bernard meldt dat voor gepansioneerden de premie van 5.65 in 2012
naar 5% gaat over een maximum inkomen van 50.056 euro.

B.R reageert hierop nogal furieus door te stellen dat dit een oneven-
redige verhoging is en dat een bepaalde groep middeninkomens
onevenredig gepakt worden.

Voor wat mijzelf betreft: Ik heb los van de AOW een pensioen van
31315 euro, waarover 5.65% = 1770 euro wordt ingehouden. Indien
de premie inderdaad in 2012 op 5% komt te liggen zou ik een
totale premie van 1566 euro moeten betalen, dus zo’n 200 minder.

Als deze cijfers kloppen dan is er een vrij grote groep die er ofwel
op vooruit gaat ofwel weinig meer betaalt in 2012. Het zou m.i. een
heel slechte regeling zijn en ik kan me daarom ook niet indenken
dat deze cijfers juist zijn.

Reageer

Geachte heer R. de Roode,

Volgens mij klopt uw redenering niet.

De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt, anders dan u stelt, berekend over het totale (pensioen)inkomen, dus inclusief de AOW uitkering. Waar eerder het plafond waarover die berekening plaatsvond op € 33.427,– lag wordt dat per 01.01.2012 verhoogd naar € 50.056,–.

In de premieberekening wordt voortaan dus met bijna € 17.000,– méér rekening gehouden.

Hoewel het premiepercentage weliswaar van 5.65% naar 5% is verlaagd ontstaat er niettemin tóch een aanzienlijk nadelig verschil voor gepensioneerden.

Anders dan voor werknemers in loondienst wordt dat verschil voor gepensioneerden niet op enigerlei wijze gecompenseerd.

Reageer

Beste Bernard,

Volgens mij is de berekening als volgt. Stel iemand (gepensioneerde) met een totaal (pensioen)inkomen van 55.000 (waarvan 17.000 AOW). Principe: eerst hoog % over AOW, daarna laag % over restant tot premiegrens.

Berekening 2011: (over max. 33.427).
17.000 x 7,75% = 1.317,50
16.427 (33.427 – 17.000) x 5,65% = 928,13
Totaal verschuldigde premie: 2.245,63

Berekening 2012 (over max. 50.056)
17.000 x 7,1% = 1.207,00
33.056 (50.06 – 17.000) x 5,00% = 1.652,80
Totaal verschuldigde premie: 2.859,80

Gevolg: deze gepensioneerde zal 614,17 premie meer moeten betalen in 2012!

Reageer

Vergeet de z.g. Bosbelasting ook niet!!

Reageer

Bedankt Frank voor uw gedetailleerde uiteenzetting die in ieder geval duidelijk maakt dat gepensioneerden met een (pensioen)inkomen rond de nieuwe premiegrens er ruim € 50,– netto per maand op achteruit gaan. Omdat er bij diverse pensioenfondsen daarnaast binnenkort ook sprake zal zijn van een verlaging van het pensioen met maximaal 7% (heel verhullend afstempeling genoemd) en er al jaren nauwelijks of geen sprake meer is van volledige prijscompensatie gaat het met de koopkracht van deze weerloze doelgroep snel bergafwaarts.

De volledige pensioenopbouw vindt plaats over een looptijd van 40 jaar. De huidige gepensioneerden hebben over die volledige periode premie betaald. In de tijd van hoogconjunctuur is die spaarpot zowel door de overheid als door het collectief van particuliere werkgevers in het nadeel van de toekomstige gepensioneerden fors afgeroomd. Deze indertijd ten onrechte aan de collectieve pensioenpot onttrokken gelden zouden in deze tijd van recessie normaliter gebruikt hebben kunnen worden om de pensioenverliezen door tegenvallende beleggingsresultaten te compenseren. Omdat die gelden echter in bodemloze putten blijken te zijn verdwenen zitten de huidige gepensioneerden nu met de gebakken peren.

En de gulzige (r)overheid is nog lang niet klaar met deze gelegaliseerde vorm van struikroverij.

Mark my words.

Reageer
Fietsenstalling

Mag ik alle bovenstaande rekenmeesters erop wijzen dat we nu, met een kabinet met een op het oog rechtse component nog veel linkser uit zijn dan eerst. In Griekenland hebben ze geen inkomensafhankelijke premie voor ziektekosten, of, nou ja, misschien toch wel. Hoe hogen je inkomen, des te minder je betaalt. Mits je je geld gauw overmaakt op een Zwitserse bankrekening. Namen van deze lieden bekend, maar aanpakken, ho maar. Veel gemakkelijker om de premies te laten betalen door die domme Nerderlanders (en de Duitsers en nog enkele). Er reken maar, het wordt nog veel erger met uw pensioen wanneer de geldpersen in Zuid-europa worden aangezet, maar de kosten voor energie e.d. niet met de dan ontstane inflatie meedalen.

Reageer

Reageer