Meer maatwerk in rechtsbijstand

Meer maatwerk in rechtsbijstand

Er moet meer maatwerk komen in de rechtsbijstand, vindt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Daarom is hij van plan om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te verbeteren. Zijn maatregelen moeten ervoor zorgen dat problemen van rechtzoekenden met meer maatwerk op een zo laagdrempelige en eenvoudig manier goed worden opgelost.

Nauwer samenwerken

Het uitgangspunt voor de maatregelen is verbreding en versterking van de eerste lijn, de ‘intake’ van rechtzoekenden. Om dit te bereiken gaan de Raad voor rechtsbijstand en het Juridisch Loket nauwer samenwerken met andere relevante spelers, zoals de advocatuur en sociaal raadslieden. Het kabinet wil voor minder draagkrachtige burgers een adequate toegang tot het recht waarborgen, maar dan wel op een doelmatige manier. Rechtszoekenden bij echtscheidingszaken zullen eerst te maken krijgen met een verplicht oriëntatiegesprek in de eerste lijn, voordat ze in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Informatie beter uitwisselen

De minister gaat meer investeren in het Juridisch Loket, waar volgens de kabinetsplannen eveneens meer eenvoudige zaken behandeld kunnen worden. Ook bij zaken met bijvoorbeeld  multiproblematiek, waar meer juridische, sociale- of financiële problemen spelen, is maatwerk het doel. Dat kan volgens de minister als er een veel intensievere samenwerking komt met onder meer de advocatuur en sociaal raadslieden. Daarnaast gaan de Raad voor rechtsbijstand en het Juridisch Loket een klantvolgsysteem ontwikkelen dat de daarvoor benodigde goede uitwisseling van informatie moet verbeteren.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

1 Comment

  1. Aardig om te weten is dat in 2003 de toenmalige Minister de van oudsher bestaande Bureaus voor Rechtshulp ophief omdat het volgens de regering onwenselijk was dat en overheidsorgaan zich bezighield met verlening van eerstelijns rechtshulp aan rechtzoekenden, het tot de taak van de advocatuur behoorde. Die Bureaus functioneerden vele malen beter dan het Juridisch Loket, nu gaan de Juridische Loketten waarvan de medewerkers veel minder zijn gekwalificeerd eerstelijns rechthulp bieden. En nu weer tien jaar wachten tot het fout gaat.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*