‘Rechtsbescherming moet veranderen na decentralisaties’

‘Rechtsbescherming moet veranderen na decentralisaties’

Het is nu ruim een jaar geleden dat gemeentes verantwoordelijk werden voor het sociale domein. Door deze decentralisaties moet het stelsel van rechtsbescherming veranderen, zo vinden vier rechtswetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Verslechterde positie

Mr. Aline Klingenberg, prof. mr. dr. Solke Munneke, mr. dr. Albertjan Tollenaar en prof. dr. Gijsbert Vonk hebben onderzocht welke gevolgen de veranderingen na de decentralisaties hebben voor het functioneren van de rechtsstaat. Zij vinden dat de rechtsbetrekking tussen de burger en de overheid verslechterd is. Volgens de onderzoekers zou deze informeler en laagdrempeliger moeten worden. Het lijkt er echter op dat de veranderingen vooral worden gebruikt om met minder juridische weerstand bezuinigingen te kunnen doorvoeren door gemeenten. In de gemeente Amsterdam kunnen burgers bijvoorbeeld niet naar de bestuursrechter bij geschillen over het aantal uren huishoudelijke hulp.

Meer bevoegdheden

Ook de verschillen tussen gemeenten en het gebrek aan privacybescherming bij de gemeenten wordt door de onderzoekers aangestipt als verbeterpunt. De oplossing hiervoor is volgens de rechtsgeleerden dat de rechter meer bevoegdheden moet krijgen om handelen van de gemeenten te toetsen. Deze uitbreiding van de rechtsbescherming zou een tegensignaal zijn in vergelijking met het huidige sociale beleid. Daarnaast zou een (collectieve) klachtenprocedure over de schending van sociale grondrechten bij het College voor de rechten van de mens een flinke verbetering zijn, aldus de wetenschappers.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*