Begrippen

Inboedelverzekering begrippen

Acceptatie

Als de verzekeraar aangeeft het risico te willen dragen.

Assurantiebelasting

Belasting op verzekeringen (21%), met uitzondering van medische verzekeringen.

Bereddingskosten

Kosten die de verzekerde maakt om een schade te voorkomen of te beperken.

Brand

Door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting).

Diefstal

Het wederrechtelijk toeëigenen van zaken die aan een ander toebehoren.

Direct writer

Een verzekeraar die rechtstreeks met de consument verzekeringen afsluit en schades regelt.

Eigen risico

De kosten die voor uw eigen rekening komen.

Grote stedenmaatregel

Een beperkte dekking voor diefstal van geld (max. € 500,-) en voor audiovisuele apparatuur (maximaal € 2.500,-). Bovendien geldt een eigen risico van € 250 bij diefstalschade. De grote steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Huurdersbelang

Het (eigendoms)belang dat de huurder heeft bij zaken die aan de huurwoning zijn bevestigd en daarmee eigenlijk onroerende zaken worden. Bijv. betimmeringen, andere keuken etc.

Inboedel

Alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren. Het betreft de huishouding van de verzekeringnemer en iedereen die duurzaam met hem samenwoont.

Inboedelwaardemeter

Om onderverzekering te voorkomen kunt u een inboedelwaardemeter invullen. Voor dure inboedels is dat een prima oplossing.

Inbraak

Het door middel van geweld verbreken van afsluitingen om toegang te krijgen tot een gebouw.

Inductie

Overspanning van het elektriciteitsnet, veelal veroorzaakt door onweer (soms uitgesloten van dekking).

Intermediairverzekeraar

Een verzekeraar die werkt met tussenkomst van tussenpersonen.

Lijfsieraden

Sieraden (inclusief horloges) die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal, ivoor, (bloed)koraal en andere soortgelijke stoffen, alsmede parels.

Non-contributionclausule

De na-u-clausule, waarbij de verzekeraar niet uitkeert als de schade op een andere polis is verzekerd.

Opruimingskosten

Kosten van het opruimen van de door een gedekt evenement beschadigde verzekerde zaken (boven de verzekerde som gedekt tot maximaal 10 % van de verzekerde som).

Opstal

Onder de opstal vallen de zaken aan je huis die nagelvast aan het huis zitten. Je kunt de opstal niet verplaatsen zonder schade aan het huis aan te richten.

Preventiemaatregelen

Maatregelen die tot doel hebben schade te voorkomen.

Salvage

Beredden of behouden van beschadigde zaken door o.a. reconditionering van beschadigde zaken.

Samenloop

De schade is gedekt op meer dan 1 polis ten behoeve van dezelfde verzekerde. De oudste polis keert uit, de tweede alleen als de volle waarde niet verzekerd is.

Storm

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7).

Tussenpersoon

Bemiddelaar tussen consument en verzekeringsmaatschappij. Ga u inboedelverzekering vergelijken en vind de verzekering die bij u past.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes