Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat de productgegevens, beoordelingen en de premie-overzichten correct zijn. Specifiek voor productgegevens en premie-overzichten geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten mede omdat deze informatiebronnen worden onderhouden door derden. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen.

Heb je een fout ontdekt, laat dit ons weten via  info@hoyhoy.nl.

Meer informatie over:

E-maildisclaimer

We gaan graag goed om met gegevens en informatie. Daarom wijzen we je graag op onze disclaimer voor de e-mails die we versturen.

Verzekeringssite B.V. handelend onder de merknaam HoyHoy

Dit e-mailbericht (en eventuele bijbehorende attachments) is uitsluitend bestemd voor de in het bericht aangeduide geadresseerde(n). Als dit bericht niet voor jou bestemd is, verzoeken we je ons hiervan op de hoogte te brengen. Hoyhoy kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit bericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. Hoyhoy is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade, voortvloeiende uit het gebruik of het zich baseren op dit bericht en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

Verzekeringssite B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (37087715) en bij de AFM (12010262). Levering en diensten geschieden volgens de Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37087715. Een afschrift van deze voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

English:

Any information contained in a certain e-mail (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) and for those authorized by the addressee(s) to read the message. Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited. The information contained in the e-mail (or any of its attachments) may be subject to the rules of confidentiality or the non-disclosure privilege.

Deutsch:

Der Inhalt dieser E-Mail und eventueller Anhänge ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Die E-Mail und die Anhänge können durch das gesetzliche Berufs-, Amts- oder Geschäftsgeheimnis oder aufgrund vertraglicher Verpflichtungen geschützte Informationen enthalten. Sollte diese E-Mail irrtümlich an Sie gelangt sein, dürfen Sie die erhaltenen Informationen weder nutzen noch offen legen. Bitte benachrichtigen Sie in einem solchen Fall den Absender der E-Mail und löschen Sie diese Nachricht und alle Anhänge umgehend auf Ihren Systemen.

Adresgegevens

  • Hoyhoy.nl
  • Laarderhoogtweg 25
  • 1101 EB Amsterdam
  • info@hoyhoy.nl
  • 088 22 66 912
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes