Klachtenprocedure

Als de diensten van hoyhoy.nl niet voldoen aan je verwachtingen, dan verzoeken wij je om zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail een gemotiveerde klacht in te dienen bij de directie van hoyhoy.nl. Hoyhoy.nl verplicht zich binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail aan je mede te delen in hoeverre je klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan je bezwaren zal worden tegemoet gekomen.

Klachteninstituut

Als je de reactie van hoyhoy.nl niet afdoende vindt, kun je je klacht schriftelijk indienen bij het onafhankelijke Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Meer informatie over de werkwijze en verdere procedure kun je lezen op de website van het Kifid. Je kunt je klacht aan het Kifid ook indienen via het Europese ODR Platform.

Klacht over zorgverzekering

Heb je een klacht over een zorgverzekering? Dan kun je eerst terecht bij je zorgverzekeraar of hoyhoy.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je vervolgens terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen, die zal proberen te bemiddelen tussen jou en de zorgverzekeraar. Mocht de bemiddeling niet lukken, dan kun je nog naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen gaan.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes