Klachtenprocedure

Als onze diensten niet voldoen aan je verwachtingen, dien dan schriftelijk of per e-mail een gemotiveerde klacht in bij de directie. Je ontvangt van ons binnen 14 dagen een reactie, schriftelijk of per e-mail. We geven dan aan in hoeverre je klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan je bezwaren zal worden tegemoet gekomen.

Klachteninstituut

Als je onze reactie niet afdoende vindt, kun je je klacht schriftelijk indienen bij het onafhankelijke Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Meer informatie over de werkwijze en procedure kun je lezen op de website van het Kifid. Je kunt je klacht aan het Kifid ook indienen via het Europese ODR Platform.

Klacht over zorgverzekering

Heb je een klacht over een zorgverzekering? Dan kun je terecht bij je zorgverzekeraar of bij ons. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je vervolgens terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen. Die probeert te bemiddelen tussen jou en de zorgverzekeraar. Mocht de bemiddeling niet lukken dan kun je naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen gaan.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes