Dekking

Rechtsbijstandverzekering dekking

Er zijn voor consumenten twee soorten rechtsbijstandverzekeringen:
 • de motorrijtuig-/verkeersrechtsbijstand
 • de gezinsrechtsbijstand.

Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering

De motorrijtuigrechtsbijstandverzekering geeft recht op juridische hulp bij problemen met een motorrijtuig. Bijvoorbeeld bij het verhalen van schade na een aanrijding of in geval van een conflict over een reparatie. De uitgebreide vorm, de verkeersrechtsbijstandverzekering, geeft recht op hulp bij problemen met het verkeer die niet alleen met motorrijtuigen te maken hebben.

Gezinsrechtsbijstandverzekering

Daarnaast is er de gezinsrechtsbijstandverzekering. Deze rechtsbijstandverzekering geeft recht op hulp bij allerlei conflicten waar u zelf of uw gezinsleden mee te maken kunnen krijgen. Behalve problemen in het verkeer gaat het bijvoorbeeld om onterechte huurverhogingen, slecht gelegd parket of conflicten die te maken hebben met inkomen. Zoals ontslagzaken, uitkeringskwesties en pensioenaanspraken.

Modules gezinsrechtsbijstandverzekeringen

Gezinsrechtsbijstandverzekeringen bestaan vaak uit verschillende losse modules. Een totaal pakket bestaat veelal uit de volgende modules: consument, werk en inkomen, wonen, verkeer en fiscaal recht en vermogen. De modules kunnen vaak ook los worden afgesloten. De meeste rechtsbijstandverzekeringen dekken alle leden van het gezin. Behalve de verzekeringnemer zijn dus ook de partner en ongehuwde thuiswonende of studerende kinderen meeverzekerd.

Externe kosten rechtsbijstandverzekering

De kosten die de verzekeraar zelf maakt worden altijd en onbeperkt vergoed. Externe kosten worden echter lang niet bij elke verzekeraar altijd volledig vergoed. Onder externe kosten vallen bijvoorbeeld proceskosten en de kosten van advocaat en experts. De maximale dekkingen lopen uiteen van 12500 euro tot onbeperkt.

Dekkingsgebied van rechtsbijstandverzekeringen

Standaard is het dekkingsgebied veelal beperkt tot Nederland. Voor het verhalen van schade, verkeers- en strafzaken bieden de meeste rechtsbijstandverzekeringen ook dekking in Europa en een aantal landen rondom de Middellandse Zee. Geschillen uit arbeidsovereenkomsten en sociaal verzekeringsrecht zijn vaak gedekt in de Benelux en Duitsland. Sommige verzekeraars hanteren voor verschillende onderdelen veel ruimere dekkingsgebieden.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

De volgende zaken zijn meestal standaard gedekt op een rechtsbijstandverzekering:
 • Verhalen van schade : alleen als u schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is. De dekking is bijna altijd beperkt tot het verhaal van de schade.
 • Contracten : problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken.
 • Overheid : persoonlijke conflicten met de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht : problemen bij nalatenschappen en adoptie. Echtscheiding is meestal niet of zeer beperkt gedekt.
 • Strafzaken . Als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.
De volgende zaken moeten soms apart worden meeverzekerd:
 • Verkeer : problemen als gevolg van het deelnemen aan het verkeer. Sommige rechtsbijstandverzekeraars bieden ook hulp bij conflicten bij het aankopen van een auto.
 • Wonen : problemen rond een huurwoning of eigen woning. Vaak ook bij een vakantiewoning voor eigen gebruik.
 • Arbeid : problemen op het werk bijv. bij reorganisaties of ontslagen. Ook bij problemen met uw pensioen.
 • Fiscale zaken : bij sommige verzekeraars kunt u dit apart meeverzekeren.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering niet?

 • Alle verzekeraars geven geen dekking als de verzekerde de afhandeling van de zaak hindert. Bijvoorbeeld als een geschil te laat gemeld wordt. Zaken die al speelden of waarvan het op het moment van sluiten van de verzekering duidelijk was dat ze zouden gaan spelen, worden ook niet gedekt.
 • Problemen met belastingen, vermogensbeheer en exploitatie van onroerend goed worden bij de meeste verzekeraars uitgesloten. Bij sommige verzekeraars kan het wel apart worden meeverzekerd.
 • Problemen met de overheid over algemeen geldende regels worden ook niet gedekt.
 • Echtscheiding wordt meestal ook niet gedekt.

Drempel rechtsbijstandverzekering

Bijna alle verzekeraars hanteren een drempel. Blijft het belang van de zaak onder de drempel dan wordt de zaak niet in behandeling genomen. Als er sprake is van een franchise dan varieert deze ongeveer tussen de 110 en 225 euro.

Wachttijd rechtsbijstandverzekering

Na het afsluiten van de  rechtsbijstandverzekering hanteren veel verzekeraars voor de meeste conflicten een wachttijd van drie maanden.

Zaak stopzetten

Als een verzekeraar een zaak niet haalbaar (meer) acht dan kan zij de zaak niet in behandeling nemen of stoppen. Ook als de kosten niet opwegen tegen de baten dan kan de verzekeraar besluiten er mee te stoppen. De verzekeraar zal dan de schade vergoeden.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes