Buitenland

Zorgverzekering en wonen/werken in het buitenland

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Tijdens vakanties in het buitenland ben je dan natuurlijk verzekerd. Maar als je verhuist naar het buitenland, bepaalt jouw persoonlijke situatie of je nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

Situatie

De volgende situaties zijn mogelijk:
  • Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering
  • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering
  • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland
  • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland
  • Wonen in Nederland, werken in het buitenland
  • Studeren en wonen in het buitenland
  • Ik keer terug uit het buitenland

1. Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als je verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt je Nederlandse ziektekostenverzekering. Als je verhuist naar een verdragsland, moet je je laten registreren bij het Zorginstituut Nederland. Ga je naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar je gaat wonen voor jezelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als je in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en je ontvangt pensioen of een uitkering, moet je je aanmelden bij Zorginstituut Nederland met het 121 formulier. Je betaalt dan aan Zorginstituut Nederland een bijdrage en je hebt recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van je woonland.

3. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Ga je tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Of je iets moet regelen, hangt dan af van waar je heen gaat en hoe lang je gaat. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen. Als je langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet je je zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien je korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijf je verzekerd in Nederland. Je hoeft dan dus niets te doen. Als je niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoef je niets te doen. Blijf je langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

4. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als je in Nederland werkt, ben je verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor je gezinsleden kun je geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Je kunt hen soms wel meeverzekeren. Binnen vier maanden moet je je in schrijven bij een zorgverzekeraar van jouw keuze. Na de aanmelding ontvang je van je Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Dit formulier geef je aan je zorgverzekering in het land waar je woont. De verzekeraar zal je registreren als verdragsverzekerde. Je kunt zowel in Nederland als in je woonland gebruik maken van zorg.

5. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer je in het buitenland werkt maar in Nederland woont, moet je bijna altijd in je werkland een verzekering afsluiten. Je kunt vaak je gezinsleden meeverzekeren. Als je dan medische zorg nodig hebt en je werkt in een verdragsland, kunt je jezelf aanmelden voor een Verdragspolis van CZ. Je moet dan eerst wel bij de buitenlandse zorgverzekeraar het 106-formulier aanvragen. De Verdragspolis dekt hetzelfde als de basisverzekering. Je hoeft geen premie te betalen.

6. Studeren en wonen in het buitenland

Ga je in het buitenland studeren en ben je jonger dan 30? Dan moet je jouw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC-pas voor zorg in het buitenland

Als je gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of Australië, kun je een EHIC-pas aanvragen. Met de EHIC-pas heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een verblijf in het buitenland. Sommige zorgverzekeraars hebben de EHIC-pas gecombineerd met de medische zorgpas. Bekijk of jouw verzekeraar een Europese Zorgpas heeft. Zo niet, dan moet je de EHIC-pas apart aanvragen. Ga je in een ander verdragsland studeren? Dan moet je bij je zorgverzekeraar een 111-formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer je gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houd je het recht op de zorg uit jouw Nederlandse zorgpolis.

7. Ik keer terug uit het buitenland

Voor elke Nederlander geldt dat hij/zij een zorgverzekering moet hebben. Voor de basisverzekering hebben de verzekeraars dan ook een acceptatieplicht. Bij terugkomst in Nederland moet je je zo snel mogelijk weer inschrijven bij een gemeente. Dan kun je vervolgens een nieuwe zorgverzekering afsluiten.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes