Eigen risico

eigen risico

Eigen risico

Iedereen moet een basisverzekering afsluiten om zorgkosten af te dekken. Daar hoort een verplicht eigen risico bij. Dit is het bedrag dat je per jaar zelf moet betalen. Het eigen risico in 2019 is € 385,-, net als in 2018 en 2017. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wat is eigen risico?

Het eigen risico van je zorgverzekering is het deel van de kosten dat je zelf moet betalen. Het is het bedrag dat je eerst zelf betaalt voor de kosten voor medische zorg die vergoed worden uit de basisverzekering

Is het mogelijk om een zorgverzekering zonder eigen risico af te sluiten?

Nee, het is niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten zonder eigen risico. Wel is het mogelijk om naast het verplichte eigen risico ook een vrijwillig hoger eigen risico te kiezen. De hoogte hiervan kun je zelf bepalen; dit kan liggen tussen € 100,- en € 500,-. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie. Hoeveel korting je krijgt hangt af van je zorgverzekeraar.

Korting op je zorgverzekeringspremie bij hoger eigen risico

Wil je minder premie betalen voor je zorgverzekering? Verhoog dan je eigen risico met maximaal € 500,-. Dit is vooral verstandig als je verwacht dat je geen of weinig zorgkosten hebt in een jaar. Aan het eind van elk kalenderjaar kun je jouw eigen risico wijzigen. Hoe hoger je eigen risico, des te hoger is de korting die je krijgt. Het precieze bedrag verschilt per zorgverzekeraar.

Voorbeeld vrijwillig verhoogd eigen risico

Je hebt een verplicht eigen risico van € 385,- in 2019. Als vrijwillig eigen risico kies je € 200,-. Je hebt dan een totaal eigen risico van € 585,- in 2019. Heb je zorg nodig waarop het eigen risico van toepassing is en kost dit € 800,-, dan betaal je € 585,- zelf en je zorgverzekeraar € 215,-.

Kies je bij bovenstaand voorbeeld geen vrijwillig eigen risico, dan betaal je € 385,- zelf en de zorgverzekeraar betaalt dan € 415,-.

Kies alleen voor een vrijwillig eigen risico als je verwacht geen of beperkte zorgkosten te maken en als je zeker weet dat je het bedrag kunt betalen zodra je zorg nodig hebt.

Wat valt onder eigen risico?

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijg je geen rekening van je zorgverzekeraar toegestuurd:

  • zorg door de huisarts
  • alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed
  • verloskundige zorg
  • kraamzorg
  • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek)
  • de griepprik voor risicogroepen
  • zorg voor jongeren tot 18 jaar

Kwijtschelden eigen risico

Het kan zijn dat je zorgverzekeraar (een deel van) je eigen risico kwijtscheldt in bepaalde gevallen. Dit staat in de polisvoorwaarden vermeldt. Zo kun je bijvoorbeeld kwijtschelding krijgen als je:

  • zorg afneemt van een aanbieder waarmee je verzekeraar afspraken heeft gemaakt
  • gebruik maakt van geneesmiddelen of hulpmiddelen die je zorgverzekeraar aanbeveelt
  • een preventieprogramma volgt tegen diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden of overgewicht

En veroorzaakt iemand anders een ongeluk waardoor jij zorg nodig hebt en eigen risico moet betalen? Dan kun je proberen de kosten voor het eigen risico te verhalen op de veroorzaker. Wij vertellen je meer over het betalen van het eigen risico na een ongeluk.

Heb ik ook een eigen risico bij een aanvullende verzekering?

Nee, het eigen risico is alleen van toepassing op je basisverzekering en niet op een aanvullende verzekering. Ook zijn er kosten uit de basisverzekering waarvoor het eigen risico niet geldt, zoals onder andere de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Is het eigen risico in 2019 hoger dan in 2018?

Nee, het verplichte eigen risico blijft in 2019 gelijk, namelijk € 385,- per jaar. Het eigen risico is de afgelopen jaren flink gestegen. In onderstaand overzicht kun je zien dat het eigen risico in 8 jaar met € 220,- is gestegen.

2010€165,-
2011€170,-Met €5,- gestegen
2012€220,-Met €50,- gestegen
2013€350,-Met €130,- gestegen
2014€360,-Met €10,- gestegen
2015€375,-Met €15,- gestegen
2016€385,-Met €10,- gestegen
2017€385,-Gelijk gebleven
2018€385,-Gelijk gebleven
2019€385,-Gelijk gebleven
Totale stijging:€220,-

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes