Zorgverzekering en wonen/werken in het buitenland

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten . Tijdens vakanties in het buitenland bent u dan natuurlijk verzekerd. Maar als u verhuist naar het buitenland, bepaalt uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

 

Wilt u direct zien welke zorgverzekering bij u past? Vergelijk dan direct.

zorgverzekering vergelijken   De volgende situaties zijn mogelijk:
  • Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering
  • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering
  • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland
  • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland
  • Wonen in Nederland, werken in het buitenland
  • Studeren en wonen in het buitenland
  • Ik keer terug uit het buitenland

1. Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Wanneer u verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt uw Nederlandse ziektekostenverzekering . Als u verhuist naar een verdragsland , moet u zich laten registreren bij het Zorginstituut Nederland . Gaat u naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar u gaat wonen voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als u in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en u ontvangt pensioen of een uitkering, moet u zich aanmelden bij Zorginstituut Nederland met het 121 formulier . U betaalt dan aan Zorginstituut Nederland een bijdrage en u heeft recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van uw woonland.

3. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Of u iets moet regelen, hangt dan af van waar u heen gaat en hoe lang u gaat. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen .

Als u langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet u uw zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien u korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijft u verzekerd in Nederland. U hoeft dan dus niets te doen.

Als u niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoeft u niets te doen. Blijft u langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

4. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als u in Nederland werkt, bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor uw gezinsleden kunt u geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. U kunt hen soms wel meeverzekeren. Binnen vier maanden dient u zich in te schrijven bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Na de aanmelding ontvangt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Dit formlier geeft u aan uw zorgverzekering in het land waar u woont. De verzekeraar zal u registreren als verdragsverzekerde. U kunt zowel in Nederland als in uw woonland gebruik maken van zorg.

5. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer u in het buitenland werkt maar in Nederland woont, moet u bijna altijd in uw werkland een verzekering afsluiten. U kunt vaak uw gezinsleden meeverzekeren. Als u dan medische zorg nodig heeft en u werkt in een verdragsland , kunt u uzelf aanmelden voor een Verdragspolis van CZ. U moet dan eerst wel bij uw buitenlandse zorgverzekeraar het 106-formulier aanvragen. De Verdragspolis dekt hetzelfde als de basisverzekering . U hoeft geen premie te betalen.

6. Studeren en wonen in het buitenland

Gaat u in het buitenland studeren en bent u jonger dan 30? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC-pas voor zorg in het buitenland

 Wanneer u gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of Australië kunt u een EHIC-pas aanvragen. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een verblijf in het buitenland. Sommige zorgverzekeraars hebben de EHIC-pas gecombineerd met de medische zorgpas. Bekijk of uw verzekeraar een Europese Zorgpas heeft. Zo niet, dan moet u uw EHIC-pas apart aanvragen .

Gaat u in een ander verdragsland studeren? Dan moet u bij uw zorgverzekeraar een 111-formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer u gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houdt u het recht op de zorg uit uw Nederlandse zorgpolis.

7. Ik keer terug uit het buitenland

Voor elke Nederlander geldt dat hij/zij een zorgverzekering moet hebben. Voor de basisverzekering hebben de verzekeraars dan ook een acceptatieplicht. Bij terugkomst in Nederland moet u zich zo snel mogelijk weer inschrijven bij een gemeente. Dan kunt u vervolgens een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

 

Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Postcode + huisnr –> Vergelijk nu