Klacht-zorgverzekeringen

Hoe kan ik een klacht indienen over zorgverzekeringen?

Bent u ontevreden over uw zorgverzekering ? Dan kunt u met uw klacht terecht bij uw zorgverzekeraar. U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen om de beslissing te heroverwegen. Wij raden u aan om in dit verzoek zo goed mogelijk te omschrijven waar u ontevreden over bent. Noem in uw verzoek (brief, e-mail of online formulier) in ieder geval:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Uw polis- of relatienummer
  • De datum waarop u uw verzoek indient
  • Een omschrijving (zo gedetailleerd mogelijk) waarover u ontevreden bent en wat volgens u de beste oplossing is
  • Uw handtekening
Stuur eventueel ook (een kopie van) de beslissing van de verzekeraar mee. Stuurt u een brief? Dan kunt u deze naar klachtenafdeling van uw zorgverzekeraar sturen. Het adres kunt u op de website van uw zorgverzekeraar vinden of staat vermeld in de polisvoorwaarden .   U behoort binnen vier weken antwoord te krijgen van uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars noemen in hun voorwaarden een andere periode, u moet dan deze periode aanhouden.   Heeft uw zorgverzekeraar niet gereageerd of is het probleem niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen .   De Ombudsman Zorgverzekeringen zal proberen te bemiddelen tussen u en de zorgverzekering. De zorgverzekeraar krijgt van de Ombudsman nogmaals het verzoek om de beslissing te heroverwegen. De zorgverzekeraar stelt de Ombudsman op de hoogte van de beslissing. De Ombudsman zal vervolgens u op de hoogte stellen.   Soms kan de Ombudsman niet bemiddelen. Zij zal u dan doorsturen naar de Geschillencommissie . Ook wanneer de beslissing van de zorgverzekeraar na de bemiddeling van de Ombudsman niet naar tevredenheid is, kunt u naar de Geschillencommissie stappen.   Wanneer u uw klacht indient bij de Geschillencommissie wordt uw klacht een ‘geschil’. De Geschillencommissie zal uw geschil voorleggen aan de zorgverzekeraar. Deze krijgt dan de kans om op uw stellingen te reageren. Zowel u als de zorgverzekering krijgen de kans om uw geschil toe te lichten tijdens een hoorzitting. De Geschillencommissie neemt na de hoorzitting een beslissing. Deze beslissing is ‘bindend’ en beide partijen dienen zich hieraan te houden. U ontvangt ook nog een officiële brief van de Geschillencommissie met het besluit.   Zorgverzekering vergelijken
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes