Organisaties

Organisaties

Veel organisaties houden zich met zorgverzekeringen bezig. Hieronder tref je enkele vooral niet-commerciële organisaties aan.  
Organisatie Contactgegevens
Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in Nederland: verzekeren, sparen, lenen en beleggen. info@afm.nl Postbus 11723 1001 GS Amsterdam Tel. +31(0)20 – 797 2000 Fax +31(0)20 – 797 3800
De Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen CTG/ZAio) De NZa adviseert de minister over de spelregels die nodig zijn in de zorg en signaleert mogelijke inconsistenties en belemmeringen. De adviezen van de NZa zijn gebaseerd op feiten, op onderzoeksdata en analyse. info@nza.nl Postbus 3017 3502 GA Utrecht Tel. 030-2968111 Fax 030-2968296  
Zorginstituut Nederland Voorheen bekend als College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor de sturing en financiering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Contactformulier Postbus 320 1110 AH Diemen Tel. (020) 7978555 Fax (020) 7978500  
De Nederlandse Bank (DNB) De Nederlandse Bank houdt toezicht op de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Doel van DNB is om te waarborgen dat verzekeraars en pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. info@dnb.nl Postbus 98, 1000 AB Amsterdam Tel. (020) 524 9111 Fax (020) 524 2500  
KiFiD Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) bemiddelt bij (dreigende) conflicten tussen consumenten en financiële dienstverleners en geeft informatie over financiële zaken. De Ombudsman en de Geschillencommissie maken deel uit van het Klachteninstituut. consumenten@kifid.nl Postbus 93257 2509 AG Den Haag Tel. 070 – 333 8999  
Adfiz Fusie van de voormalige  NBVA en NVA. Adfiz is een vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs. info@adfiz.nl Postbus 235 3800 AE  Amersfoort Tel. 033 – 46 43 464 Fax 033 – 46 22 075
Polisvoorwaarden Online Polisvoorwaarden Online is een compleet overzicht op internet van de polisvoorwaarden van de meeste Nederlandse verzekeraars. Deze site wordt onderhouden door MoneyView. polisvoorwaarden@moneyview.nl Borgstee 25B 9403 TS ASSEN Tel. 0592-370163 Fax 0592 – 37 05 24
SKGZ De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen is onafhankelijk en heeft als doel het (helpen) oplossen van problemen tussen verzekerden en zorgverzekeraars door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen info@skgz.nl Postbus 291, 3700 AG Zeist Tel. 088 900 6 900 Fax 088 900 6 906  
Verbond van Verzekeraars Dit is een vereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de particuliere verzekeraars in Nederland. info@verzekeraars.nl Postbus 93450 2509 AL Den Haag Tel. (070) 3338500 Fax (070) 3338510  
Zorgverzekeraars Nederland Bij deze organisatie zijn alle zorgverzekeraars in Nederland aangesloten. info@zn.nl Postbus 520 3700 AM Zeist Tel. (030) 6988911 Fax (030) 6988333  
 
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes