Zorgverzekering buitenland

Let op!

Het is niet meer mogelijk om zorgverzekeringen te vergelijken op Hoyhoy.nl. Wij raden je zorgverzekering vergelijken via Pricewise aan.

De informatie op de pagina waarop je je nu bevindt, is mogelijk niet meer up-to-date. Wil je meer weten over de zorgverzekering in het buitenland? Kijk dan op deze pagina van Pricewise: dekking werken buitenland.Zorgverzekering buitenland

Ga je in het buitenland wonen, werken, studeren, stagelopen of op vakantie? Dan wil je natuurlijk ook verzekerd zijn van goede zorg. Of je zorgverzekering in het buitenland geldig is, hangt af van je situatie. Wij vertellen je alles wat je moet weten over je zorgverzekering in het buitenland.

zorgverzekering buitenland

Ziektekosten buitenland

Spoedeisende hulp in het buitenland is verzekerd via de basisverzekering. Tot het maximaal in Nederland geldende tarief. Zijn de kosten hoger, dan moet je een deel zelf betalen. Niet-spoedeisende hulp in het buitenland wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Het kan zo zijn dat je een medische ingreep liever in het buitenland wilt laten uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat de wachtlijsten daar korter zijn. Of omdat het om een specialistische behandeling gaat die in Nederland niet of beperkt wordt uitgevoerd. Als je zorgverzekeraar hier toestemming voor geeft, kan het zijn dat je een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Is dit niet het geval, dan kun je een vergoeding krijgen als je aanvullend verzekerd bent.

Werelddekking zorgverzekering

Iedereen die een Nederlandse zorgverzekering heeft, heeft een werelddekking. Spoedeisende hulp is dus overal ter wereld verzekerd via je zorgverzekering. Als je vaak op reis gaat naar landen zoals de Verenigde Staten of Canada, waar de zorg duurder is dan in Nederland, raden wij aan om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Hiermee verzeker je de kosten boven het Nederlands tarief. Heb je een reisverzekering? Check dan even of je hier niet al voor verzekerd bent.

Zorgverzekering buitenland vakantie

Tijdens je vakantie is je Nederlandse zorgverzekering geldig. Spoedeisende hulp in het buitenland wordt wereldwijd vergoed tot maximaal Nederlands tarief. Als de tarieven in het vakantieland hoger liggen dan in Nederland, moet je een deel zelf betalen. Je kunt de kosten boven het Nederlands tarief ook via een aanvullende zorgverzekering verzekeren. Behandelingen die kunnen wachten tot je terugkeer in Nederland worden niet vergoed. Ga je binnen Europa op vakantie? Vergeet dan je EHIC niet mee te nemen.

Ziektekosten buitenland reisverzekering

Je kunt ervoor kiezen om als aanvulling op je zorgverzekering een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten af te sluiten. Hiermee ben je bijvoorbeeld verzekerd voor:

  • Repatriëring (de zorgverzekering zal repatriëring alleen vergoeden als dit medisch noodzakelijk is)
  • Het eigen risico van de zorgverzekering
  • De kosten boven Nederlands tarief
  • Medische kosten door deelname aan een risicovolle sport of wintersport

Bekijk dus goed welke kosten door je zorgverzekering worden gedekt en welke door de reisverzekering.

Zorgverzekering wereldreis

Ga je op wereldreis, dan is je zorgverzekering niet altijd geldig. Als je korter dan een jaar op wereldreis gaat, blijf je wel gewoon verzekerd. Ga je langer dan een jaar? Dan moet je contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB bepaalt dan of je verzekerd blijft voor de volksverzekeringen. Als je langer dan drie maanden gaat werken tijdens je wereldreis, moet je je zorgverzekering altijd opzeggen en in het werkland een zorgverzekering afsluiten.

Zorgverzekering buitenland wonen

Als je naar het buitenland verhuist, heeft dat vaak gevolgen voor je zorgverzekering. In principe is het zo dat wanneer je ingeschreven staat in het buitenland, je geen Nederlandse zorgverzekering meer kunt hebben. Of je Nederlandse zorgverzekering geldig blijft, hangt ervan af van hoe lang je in het buitenland woont en of je nog een Nederlands pensioen of uitkering ontvangt of nog in Nederland werkt. Wij vertellen je meer over een expat-zorgverzekering.

Tijdelijk in het buitenland wonen

Ga je korter dan een jaar in het buitenland wonen? Dan blijft je Nederlandse zorgverzekering geldig. Als je langer dan een jaar naar het buitenland verhuist, moet je contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie bepaalt dan aan de hand van jouw situatie of je in Nederland verzekerd blijft voor volksverzekeringen. Zo ja, dan ben je verplicht om in Nederland je zorgverzekering te houden of af te sluiten.

Nederlands pensioen of uitkering

Als je met behoud van pensioen of uitkering naar het buitenland verhuist, vervalt je Nederlandse zorgverzekering. Als je verhuist naar een verdragsland, moet je je laten registreren bij het Zorginstituut Nederland. Je betaalt dan aan Zorginstituut Nederland een bijdrage en je hebt recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van je woonland. Ga je naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar je gaat wonen.

Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Als je in het buitenland woont maar in Nederland werkt, ben je verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor je gezinsleden kun je geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Je kunt hen soms wel meeverzekeren. Binnen vier maanden moet je je inschrijven bij een zorgverzekeraar van jouw keuze. Na de aanmelding ontvang je van je Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Dit formulier geef je aan je zorgverzekeraar in het land waar je woont. De verzekeraar zal je registreren als verdragsverzekerde. Je kunt zowel in Nederland als in je woonland gebruikmaken van zorg.

Zorgverzekering werken buitenland

Als je in het buitenland gaat werken, moet je meestal je Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Je moet dan in het land waar je gaat werken een zorgverzekering afsluiten. Of dit het geval is, hangt ervan af of je voor een Nederlandse of buitenlandse werkgever werkt, hoe lang je in het buitenland gaat werken en of je in een verdragsland of ‘eerstewerkdagland’ gaat werken. Een eerstewerkdagland is een land waarbij je zorgverzekering vervalt vanaf de eerste dag dat je betaald werk verricht.

Werken in het buitenland voor een Nederlandse werkgever

Ga je in het buitenland werken voor een Nederlandse werkgever? Dan blijft je Nederlandse zorgverzekering geldig.

Werken in een verdragsland of eerstewerkdagland

Als je gaat werken in een verdragsland of eerstewerkdagland, moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen en in het betreffende land een zorgverzekering afsluiten.

Verdragslanden

België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Eerstewerkdaglanden

Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, India, Japan, Kaapverdië, Kanaaleilanden, Kosovo, Macedonie, Man, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten en
Zuid Korea.

Geen verdragsland of eerstewerkdagland

Is het land waar je gaat werken geen verdragsland of eerstewerkdagland? Dan blijft je Nederlandse zorgverzekering geldig als je korter dan 3 maanden in dat land gaat werken. Als je langer dan 3 maanden daar gaat werken, moet je je Nederlandse zorgverzekering opzeggen en daar een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

Werken in het buitenland en wonen in Nederland

Wanneer je in het buitenland werkt maar in Nederland woont, moet je bijna altijd in je werkland een verzekering afsluiten. Je kunt vaak je gezinsleden meeverzekeren. Als je dan medische zorg nodig hebt en je werkt in een verdragsland, kunt je jezelf aanmelden voor een verdragspolis. Je moet dan eerst wel bij de buitenlandse zorgverzekeraar het 106-formulier aanvragen. De verdragspolis dekt hetzelfde als de basisverzekering.

Zorgverzekering stage buitenland

Ga je stage lopen in het buitenland? Dan is het afhankelijk van een eventuele stagevergoeding en je leeftijd of je zorgverzekering geldig blijft

Wel stagevergoeding

Krijg je stagevergoeding? Dan is je zorgverzekering alleen geldig als je stage loopt bij een Nederlands bedrijf. Is dat het niet geval, dan moet je in het betreffende land een zorgverzekering afsluiten.

Geen stagevergoeding

Als je geen stagevergoeding ontvangt, blijft je zorgverzekering geldig als je jonger dan 30 jaar bent. Ben je ouder dan 30 jaar? Dan is je Nederlandse zorgverzekering niet geldig en zul je een zorgverzekering moeten afsluiten in het land waar je stage loopt.

Zorgverzekering studeren buitenland

Ga je in het buitenland studeren en ben je jonger dan 30? Dan blijft je Nederlandse zorgverzekering geldig. Als je ouder dan 30 jaar bent, is je zorgverzekering niet geldig tijdens je studie in het buitenland. Je moet dan een zorgverzekering afsluiten in het land waar je gaat studeren.

Zorgverzekering terugkeer naar Nederland

De zorgverzekering is in Nederland verplicht. Voor de basisverzekering hebben zorgverzekeraars dan ook een acceptatieplicht. Bij terugkomst in Nederland moet je je zo snel mogelijk weer inschrijven bij een gemeente. Dan kun je vervolgens een nieuwe zorgverzekering afsluiten.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes