Beroepsgeheim artsen wordt aangetast

Beroepsgeheim artsen wordt aangetast

Fraudebestrijding gaat binnenkort wellicht voor op het beroepsgeheim van artsen. De ministeries van Volksgezondheid, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken werken aan een conceptwetsvoorstel waarin staat dat verzekeringsartsen verplicht inzage moeten geven in de medische dossiers van hun cliënten wanneer er fraude met uitkeringen of zorggelden wordt vermoed.

Verplicht patiëntendossiers delen

De nieuwe conceptwet is volgens de Volkskrant gericht op artsen en adviseurs die werken bij de Sociale Verzekeringsbank, het Centrum Indicatiestelling Zorg en uitkeringsinstantie UWV. Zij beslissen of iemand recht heeft op zorggeld of een uitkering. De medici worden hierdoor wettelijk verplicht om patiëntendossiers te delen bij het vermoeden van fraude.

Nieuwe regels gaan veel te ver

Jim Faas, voorzitter van de vereniging van verzekeringsagenten (NVVG) vindt de nieuwe regels veel te ver gaan: ‘We krijgen een dubbele pet op: arts en frauderechercheur. Het beroepsgeheim wordt verkwanseld voor financiële belangen. Het beroepsgeheim wordt aangetast, terwijl helemaal niet duidelijk is hoe vaak dat nou een belemmering vormt.’

Aanleiding voor deze nieuwe wet is een fraudezaak uit 2011, waarbij de rechtszaak ernstige vertraging opliep doordat medische dossiers onder het beroepsgeheim vielen.

Huidige protocol wordt omgedraaid

Op dit moment mogen artsen hun beroepsgeheim slechts schenden in uitzonderlijke gevallen. Een voorbeeld daarvan is wanneer er een acuut gevaar dreigt voor iemand. De nieuwe conceptwet draait het protocol om voor verzekeringsartsen.

Zodra er vermoedens zijn van fraude is de arts verplicht om vertrouwelijke informatie te delen, al zitten hier wel enkele beperkingen aan. De arts mag in geen geval meer informatie vrijgeven dan noodzakelijk is en de fraudemelding moet ‘proportioneel’ zijn.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*