Jaarbericht Rechtspraak over financiering

Jaarbericht Rechtspraak over financiering

In het Jaarbericht Rechtspraak pleit Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, voor de financiering van rechtspraak zoals het op dit moment wettelijk geregeld is. Er zou mogelijk op bezuinigd gaan worden door het kabinet, maar volgens Bakker is de rechtspraak een kerntaak van de overheid en een belangrijke pijler van de rechtsstaat. Hij vindt het een essentiële staatstaak die een langjarige, stabiele financieringsbehoefte heeft.

Weeffouten

Bakker zegt dat er weeffouten zitten in de Wet op de rechterlijke organisatie van 2002: “Dat moet ik helaas constateren, bijna vijftien jaar nadat het huidige financieringssysteem  in werking trad. Er is toen jammer genoeg (het is wel overwogen) niet voor gekozen de Rechtspraak de status van Hoog College van Staat te geven, zoals andere instituten als de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman dat wel zijn. Kenmerkend voor Hoge Colleges van Staat is dat ze een (grond)wettelijke en onafhankelijke positie hebben. Achterliggende gedachte: het gaat hier om functies die onontbeerlijk zijn in een democratische rechtsstaat, waarin de verschillende machten elkaar controleren en in evenwicht houden.“

Dilemma

Dat de minister keuzes moet maken bij het verdelen van budgetten, begrijpt Bakker: “Zijn dilemma is helder. Hij heeft immers meer monden te voeden en noden te lenigen. Maar het resultaat is wel dat factoren die niets met rechtspraak of haar functie in de samenleving te maken hebben, een rol spelen bij de bekostiging. Het resultaat is dat de financiering van de Rechtspraak deels een politieke keuze wordt; dat laat zich niet verenigen met de checks and balances tussen de drie staatsmachten. Wetgevende en uitvoerende macht kunnen de Rechtspraak beïnvloeden via de portemonnee.“
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*