Wat-is-een-basisverzekering

Basisverzekering 2019

Met de basisverzekering is iedere Nederlander verzekerd van medisch noodzakelijke zorg. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren. Zorgverzekeraars moeten op hun beurt iedereen voor de basisverzekering accepteren die zich aanmeldt. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht.

Aan het eind van elk jaar kun je overstappen naar een andere basisverzekering, als je dat wilt. Op deze pagina vind je de belangrijkste veranderingen voor in de basisverzekering van 2018.

Voor wie geldt de basisverzekering 2019?

Elke burger is wettelijk verplicht om zich te verzekeren. Er zijn speciale regelingen voor mensen die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, en andersom. Twee groepen zijn niet verplicht om zich te verzekeren:

 • Militairen in werkelijke dienst
 • Mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen (gemoedsbezwaarden)

Wat dekt de basisverzekering 2019?

De overheid heeft een wettelijk basispakket samengesteld dat geldt voor iedere inwoner in Nederland. Iedere zorgverzekeraar biedt dus dezelfde dekking van de basisverzekering. Je betaalt alleen niet bij iedere zorgverzekeraar dezelfde premie. Het is dus verstandig om een vergelijking te maken.

Een basisverzekering dekt:

 • Geneeskundige zorg, door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar chirurgische tandheelkundige zorg en uitneembaar kunstgebit)
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en openbaar vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld (voor het in Nederland geldende tarief)
 • Vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan
 • Vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Er moet wel een medische indicatie zijn
 • Noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz
 • Medisch noodzakelijke besnijdenis;
 • Borstprothese bij vrouwen of transvrouwen zonder borstgroei;
 • Fysiotherapie of oefentherapie voor mensen met etalagebenen;
 • Implantaat voor jongeren die hoek- of snijtanden missen wordt tot 23 jaar vergoed (voorheen tot 18 jaar);
 • Opvang en zorg voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen verblijven.
 • Zwangere vrouwen mogen kiezen voor de NIPT-test, zij moeten hier wel een eigen bijdrage van 175 euro voor betalen;

Het eigen risico van de zorgverzekering geldt niet voor:

 • Kosten van de huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Nacontroles bij orgaandonatie
 • Wijkverpleging

Belangrijkste wijzigingen zorgverzekering 2019

Voor iedereen in Nederland is de basisverzekering gelijk en verplicht. Volgend jaar komen de volgende vergoedingen erbij:

 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie vergoed
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek
 • Hulp bij ernstig overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Daarnaast is er ook nog wat gewijzigd:

 • Paracetamol 1.000 mg, mineralen en voedingssupplementen worden niet meer vergoed
 • Eigen bijdrage medicijnen maximaal € 250,- per verzekerde, per jaar

Wat verandert er nog meer in 2019?

 • De zorgtoeslag gaat omhoog, deze stijgt mee met de premie

Eigen risico 2019

 • Het eigen risico blijft gelijk aan dat van 2018: 385 euro

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes